Tréningové princípy

 Tak ako vo všetkom, tak aj v posilňovaní platia uričté pravidlá a princípy,ktoré treba dodržiavať.Ich dodržiavaním sa dopracujete k lepším výsledkom.

Svaly si po určitom čase zvyknú na záťaž ,ktorou sú vystavované počas tréningu.Preto po čase zmeňte tréning.Počet sérii a opakovaní, či využite niektoré z techník, napr. supersety,supersérie,pumping a iné.Ďalej si treba uvedomiť e svaly rastú počas oddychu.Ak im ho nedoprajete, dôjde k pretrénovaniu ,no môže dôjsť aj k zraneniu a tým zastavíte svoje napredovanie.Klaďte dôraz na maximálne precítenie svalu a snažte sa ho čo najviac stlačiť.Základom je správna technika a prevedenie cviku,nehádžte s činkami a vysokými váhami.Ďalším dôležitým faktorom je strava ,tento faktor netreba podceňovať.Ak telu a svalom nedodáte kvalitnú stravu ,nerátajte s  výsledkami.Ďalej sú to doplnky výživy,ktoré sú základom a bez nich to nejde.

 • princíp progresívneho preťaženia

Základom zvyšovania akýchkoľvek parametrov fitness je
donútiť svaly, aby pracovali tvrdšie než ako boli zvyknuté

 • princíp deleného tréningu (split systém)

Rozdeľte si tréningový týždeň na precvičenie
zvlášť hornej a zvlášť dolnej polovice tela. Tak umožníte Vášmu telu dosahovať
intenzívnejšie zaťaženie.

 • princíp zmätenia svalov

Svaly sa dokážu prispôsobiť určitému typu stresu. Po
istom čase si zvyknú a stagnujú. Ak sa chcete stagnácií vyhnúť, neustále
striedajte Vami osvedčené cviky, váhy, série, opakovania.

PRINCÍPY PRE ZOSTAVENIE CVIKOV DO TRÉNINGU

 • princíp pyramídy

Tréning začnite s ľahkou váhou a vysokým počtom
opakovaní. Postupne pridávajte váhu a redukujte opakovania.

 • princíp supersérií

Striedajte cviky na opačné (antagonistické) svalové
partie s minimálnymi pauzami medzi nimi.

 • princíp kombinovaných sérií

Striedajte cviky na rovnakú partiu s krátkym
odpočinkom medzi sériami.

 • princíp gigantických sérií

Vykonajte 4–6 cvikov na jednu partiu s krátkym
odpočinkom medzi nimi.

 • princíp zhadzovaných (redukovaných, zostupných) sérií

Po dosiahnutí zlyhania svalu okamžite znížte váhu a
pokračujte v cvičení do nasledujúceho zlyhania.

PRINCÍPY PRE SPRÁVNE PREVEDENIE CVIKU

 • princíp prekrvenia svalov

Pre maximálne prekrvenie svalového tkaniva odcvičte
vždy 3–4 cviky na partiu.

 • princíp izolácie svalu

Všetky svaly vášho tela pôsobia buď ako
stabilizátory, ako synergisti, ako antagonisti alebo ako protagonisti. Preto ak
ľubovoľný sval uvediete do úlohy hlavného hýbača, umožňujete tým jeho izoláciu
a zvyšujete jeho tréningový stres.

 • princíp kvalitného tréningu

Pri udržiavaní alebo zvyšovaní počtu opakovaní
plynulo znižujte dĺžku odpočinku medzi sériami.

 • princíp vynútených opakovaní

Sparingpartner vám na konci série pomôže vykonať
niekoľko opakovaní navyše aj napriek vašej vyčerpanosti a únave svalov.

 • princíp cheatingu

Ku koncu série použite ľahký švih na prekonanie
“mŕtveho bodu.” Vytvorením tohto pohybového momentu prenesiete záťaž cez
kritické miesto.